OUR LOCATION

Genel Müdür                           Sorumlu Yönetici                      Satış                                          Ar-ge

Berdan Ber                              Yoldaş Ayhan                             Kenan Aslan                             Murat Özçelik

info@sinerjifresh.com          yoldas@sinerjifresh.com         kenan@sinerjifresh.com       murat@sinerjifresh.com

Contact us